αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Μελέτη Εγκατάστασης Αρωματικών Φυτών 50 στρεμμάτων | Σχέδια Βελτίωσης 2017

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Ποιο είναι το κόστος εγκατάστσης αρωματικών φυτών 50 στρεμμάτων;

Στόχος του μέτρου 4.1.1 είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς.

Μια από τις επιλέξιμες δαπάνες είναι και η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν;

Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για τη στήριξη των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής:

  • Η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα χωροθετηθούν οι φυτείες.
  • Τα προς φύτευση είδη να έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής άνω των 5 ετών.
  • Να υπάρχουν τα αντίστοιχα έγγραφα για τη νόμιμη διακίνηση
  • Οι απαιτούμενες άδειες φύτευσης πρέπει να αφορούν σε νέες φυτεύσεις και όχι σε εκρίζωση-φύτευση.
  • Σε περιπτώσεις προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού να πληρούν τις προϋποθέσεις των κατά περίπτωση Τεχνικών Κανονισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.

| Ελάχιστη Διάρκεια Μίσθωσης Ακινήτων | 

Ποιοι περιορισμοί ισχύουν;

Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για την στήριξη των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής:

  • Η τεκμηρίωση της δυνατότητας περίφραξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η τήρηση των γενικών προϋποθέσεων για την αντικατάσταση υφιστάμενων πολυετών φυτειών με άλλες επιλέξιμες προς στήριξη φυτείες, εφόσον αυτές αποδεδειγμένα διαφοροποιούνται από τις υφιστάμενες ως προς την ποικιλία και την καλλιεργητική τεχνική.

Επιλέξιμο κόστος υλοποίησης για την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολλαπλασιαστικού υλικού;

Εύλογο Κόστος Εγκατάστασης αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης πολλαπλασιαστικού υλικού αρωματικών φυτών 50 στρ (223μ x 223μ)
Περιγραφή Επενδυτικής Δαπάνης Ανώτατη Επιλέξιμη Δαπάνη (€/στρ ή €/ μέτρο) Κόστος Εγκατάστασης
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολλαπλασιαστικού υλικού 380 €/στρ x 50 19.000,00
Περίφραξη αγροτεμαχίων 9 €/μέτρο 8.000,00
Ισοπέδωση 56 €/στρ x 50 2.800,00
Σύνολο   29.800,00

Η αγορά ελκυστήρα είναι επιλέξιμη δαπάνη αλλά η ιπποδύναμη και το είδος του ελκυστήρα, διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της εκμετάλλευσης.

| Μεθοδολογία Εκλογής Γεωργικού Ελκυστήρα |

 | Επιλέξιμο Κόστος Εγκατάστασης Πολυετών Φυτειών |

Η παραπάνω δαπάνες είναι επιδοτούμενες από το πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης, με ποσοστό επιδότησης που μπορεί να φτάσει και το 70%.

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις  εγκατάστασης πολυετών φυτειών, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων αυτών, αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €). Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής.

 | Ύψος Επιλέξιμου Προϋπολογισμού |

Στις επενδύσεις εγκατάστασης πολυετών φυτειών δεν ενισχύονται οι δαπάνες εγκατάστασης συστημάτων άρδευσης

 

Η αντικατάσταση υφιστάμενων πολυετών φυτειών με άλλες επιλέξιμες προς στήριξη φυτείες εφόσον αυτές αποδεδειγμένα διαφοροποιούνται από τις υφιστάμενες ως προς την ποικιλία και την καλλιεργητική τεχνική.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας