αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Επιλέξιμο Κόστος Υλοποίησης Σταβλικών – Μελισσοκομικών Εγκαταστάσεων | Σχέδια Βελτίωσης 2017

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 4,80 out of 5)

Loading...

Ποιο είναι το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δαπάνη;

Η δράση 4.1.1 συμβάλλει στις περιοχές εστίασης με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας, τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων παρέχεται στήριξη για επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, αποπεράτωσης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ύψος Επιλέξιμου Προϋπολογισμού | Σχέδια Βελτίωσης 2017

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα επιλέξιμα κόστη, στον τομέα των κτιριακών επεμβάσεων:

Περιγραφή Δαπάνης

Ανώτατη Επιλέξιμη Δαπάνη

(€/τ.μ. κτιρίου)

(€/ζώο ή €/τ.μ.)

Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού

220

3.200/αγελάδα

Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων

210

3.600/αγελάδα

Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς ατομικές θέσεις, σε στρωμνή

180

3.300/αγελάδα

Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής

210

1.700/αγελάδα

Στάβλος πάχυνση μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα (κανάλια κ.λπ.)

210

1.850/μοσχάρι

Αιγοπροβατοστάσια

210

580/προβατο/αίγα

Αιγοπροβατοστάσια αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών

190

140/αρνί − κατσίκι

Χοιροστάσια μικτής κατεύθυνσης

230

5.300/χοιρομητέρα

Χοιροστάσια αμιγούς πάχυνσης χοίρων σε διαμορφωμένα δάπεδα

230

260/θέση χοίρου

Χοιροστάσια αναπαραγωγής (δεν περιλαμβάνουν πάχυνση και προπάχυνση)

230

3.250/χοιρομητέρα

Πτηνοτροφεία – Κονικλοτροφεία

210

——–

  • Εξοπλισμός αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες

——–

15/όρνιθα

  • Εξοπλισμός πτηνών πάχυνσης

——–

60/τ.μ. θαλάμου

  • Εξοπλισμός αναθρεπτηρίου πτηνοτροφίας

——–

4,5/θέση πουλιού

  • Εξοπλισμός ορνίθων αναπαραγωγής με αυτ. φωλιές

——–

61/τ.μ θαλάμου

  • Εξοπλισμός ινδορνίθων αναπαραγωγής με απλές φωλιές

——–

60/τ.μ θαλάμου

  • Εξοπλισμός κονικλοτροφείου (μικτής κατεύθυνσης)

——–

180/κονικλομητέρα

Αποθήκη

210

——–

Αμελκτήριο

380

——–

Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού (μέχρι 25,00 τ.μ.)

360

——–

Υπόστεγα σανών

110

——–

Πίστες ενσίρωσης (δάπεδο)

40

——–

Πίστες ενσίρωσης (δάπεδο και τοιχία)

80

——–

Χώρος εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας

380

——–

Περίφραξη με σενάζι

19 €/μέτρο

——–

Περίφραξη απλή

9 €/μέτρο

——–

Μελέτη Κατασκευής Αγροτικής Αποθήκης 300 τ.μ | Σχέδια Βελτίωσης 2017

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας