αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Υπομέτρο 10.1 | Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Untitled-1

Σκοπός της δράσης είναι:

  • η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας, μεταξύ και εντός των ειδών
  • η προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων
  • η προστασία και αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων
  • η προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών
  • η στήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή επιθυμούν να καλλιεργήσουν τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες
  • η προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες, στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής ανά πληθυσμό – ποικιλία και ενισχύονται για την απώλεια εισοδήματος που η καλλιέργεια αυτή τους επιφέρει. Επίσης αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεργάζονται και να χορηγούν δείγμα σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία στις υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ.

Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.

Στην περίπτωση ενταγμένης εκμετάλλευσης με μία μόνο αροτραία καλλιέργεια, η δέσμευση δύναται να εφαρμόζεται και σε μη καθορισμένα αγροτεμάχια, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά καλή γεωργική πρακτική και, επιπλέον, δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του στόχου της δέσμευσης. Στην περίπτωση εφαρμογής της δέσμευσης σε μη καθορισμένα αγροτεμάχια, ο αριθμός των εκταρίων μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Για τις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις και αμπέλια) η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Είδος στήριξης

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν

Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν

Το κόστος συναλλαγής περιλαμβάνει:

  • Έξοδα αποστολής σπόρων από και προς τον αρμόδιο φορέα
  • Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα. Τα έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του επιλέξιμου αγροτεμαχίου

Όροι επιλεξιμότητας

  • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου
  • Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Καλλιέργεια

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος)

Χειμερινά σιτηρά

367

Ψυχανθή

524

Δενδρώδεις-Θάμνοι-Λοιπά μικρά καρποφόρα

900

Ελιά

621

Αμπέλια

729

Κηπευτικά

600

Φαρμακευτικά-αρωματικά-κλωστικά

600

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600€/Ha/έτος για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα 900€/Ha/έτος για τις πολυετείς

Μάθε περισσότερα!

Πως;

Επικοινώνησε μαζί μας ή συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας