αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

2017 Αποτελέσματα | Ενίσχυση Νέων Τουριστικών ΜΜΕ

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Στις 11-11-2019 ανακοινώθηκε 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας &  Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Τι αλλάζει; 

Στις Αποφάσεις Ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων: 

 • Ένταξη επιπλέον 37 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού Π/Υ 5.853.129,56€ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 17,701,853.58€.
 • Ένταξη επιπλέον 31 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού Π/Υ 4.653.016,47€ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 12,366,463.61€.
 • Ένταξη επιπλέον 31 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού Π/Υ 4.396.245,13€ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 16,265,598.31€
 • Ένταξη επιπλέον 56 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού Π/Υ 9.130.152,52€ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 17,462,424.74€
 • Τακτοποίησης των ενταγμένων επιχειρηματικών σχεδίων βάσει της με αρ. πρωτ. 143/25/Α3/11.1.2019 Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: «Απορρίψεις Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης»
 • Ένταξη επιπλέον 51 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων συνολικού Π/Υ 6.269.824,89€ στην Περιφέρεια Αττικής με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 18,087,872.55€
 • Ένταξη επιπλέον 60 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού Π/Υ 8.857.539,40€ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 26,779,209.58€
 • Ένταξη Πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.181.017,10€ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 1,181,017.10 €
 • Ένταξη επιπλέον 43 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού Π/Υ 7.272.040,25€ στην Περιφέρεια της Κρήτης με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 13,162,074.44€
 • Ένταξη επιπλέον 24 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού Π/Υ 4.231.924,81€ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 7,713,447.14€
 • Ένταξη επιπλέον 68 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού Π/Υ 10.354.770,59€ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 19,854,745.45€

 

 

 

Κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ το Νέο e-book για τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

 

 

 

| Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων |

Τι ισχύει;

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.
Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης στον δικαιούχο της έκδοσης της απόφασης βαθμολογίας/ένταξης/απόρριψης του.
Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημα του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Ποιες είναι οι αποφάσεις ένταξης;

 

1η Τροπ. Απόφ. Ένταξης | Θεσσαλία| 11-11-2019

2η Τροπ. Απόφ. Ένταξης | Ιόνια Νησιά| 11-11-2019

1η Τροπ. Απόφ. Ένταξης | Δυτικής Ελλάδας | 29-10-2019

Τροπ. Απόφ. Ένταξης | Πελοπόννησος | 24-09-2019

Τροπ. Απόφ. Ένταξης | 05-09-2019

1η Τροπ. Απόφ. Ένταξης | Αττική | 12-08-2019

1η Τροπ. Απόφ. Ένταξης | Αν. Μακεδονίας Θράκης | 07-08-2019

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας | 24-07-2019

1η Τροπ. Απόφ. Ένταξης | Βορ. Αιγαίο | 24-07-2019

1η Τροπ. Απόφ. Ένταξης | Ιόνια Νησιά| 24-07-2019

1η Τροπ. Απόφ. Ένταξης | Κρήτη | 24-07-2019

4η Απόφαση Ένταξης | 10-04-2019

3η Απόφαση Ένταξης | 05-04-2019

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης | 21/12/2018

1η Τροπ. Απόφ. Ένταξης | Κεντρ. Μακεδονίας | 24-12-2018

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | 24-12-2018

Περιφέρεια Θεσσαλίας | 21-12-2018

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 24-12-2018

Περιφέρεια Πελοποννήσου 21-12-2018

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 21-12-2018

Περιφέρεια Κρήτης | 24-12-2018

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων |24-12-2018

Περιφέρεια Αττικής | 24-12-2018

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | 24-12-2018

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | 21-12-2018

2η Απόφαση Ένταξης | 28-12-2018

1η Απόφαση Ένταξης | 21-12-2018

                                                                 

Ποιες είναι οι αποφάσεις απόρριψης;

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας