αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάφορα Αγροτικά

Μέτρο 21 | Στήριξη Ελαιοπαραγωγών λόγω Covid-19 | 2019 ΟΣΔΕ

Ανακοινώθηκε στις 13/11/2020 το Μέτρο 21 που αφορά  την «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Διάβασε Περισσότερα »

Συνδεδεμένη Βάμβακος | ΟΣΔΕ 2020 | Ηλεκτρονική καταχώρηση για Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Ομάδων Παραγωγών

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική καταχώρηση των παραδόσεων των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών  στην εφαρμογή για την καλλιέργειας βάμβακος του έτους 2020 .

Διάβασε Περισσότερα »

Κομφούζιο | 3η Πρόσκληση | Αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν στις 06/10/2020 οι Οριστικοί πίνακες στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 10.1.08 <<Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)>> του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Διάβασε Περισσότερα »

Συνδεδεμένη Βάμβακος | ΟΣΔΕ 2020

Ποιες είναι οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2020/21;

Διάβασε Περισσότερα »

2019 Leader Β.Ε. | Αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν στις 29/09/2020 Οριστικοί πίνακες κατάταξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Βορείου Έβρου.

Διάβασε Περισσότερα »

Ευφυή Γεωργία | Αγροσύμβουλος

Η ευφυής γεωργία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση, με στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων με πολλαπλά οφέλη για την αγροτική εκμετάλλευση και το περιβάλλον.

Διάβασε Περισσότερα »

Μέτρο 13 | Καταβολή ενισχύσεων | 2019 ΟΣΔΕ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής της 2ης εκκαθάρισης που αφορά δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για το έτος αιτήσεων 2019, όπως απεικονίζονται στους πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) που γνωστοποιήθηκαν από το Υπ. Α.Α.& Τ. στις 23.06.2020.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας