αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Ενίσχυση ΜΜΕ

Αποτελέσματα ενστάσεων | Αναβάθμιση ΜΜΕ

Ανακοινώθηκαν στις 23/12/2019 νέα αποτελέσματα των ενστάσεων για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Διάβασε Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις | Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κατά την Υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προέκυψαν πολλά ερωτήματα και διευκρινίσεις όσον αφορά την υλοποίηση.

Διάβασε Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ

Μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης του προγράμματος «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», δημιουργήθηκαν αρκετές απορίες ως προς αυτο.

Διάβασε Περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις | Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας ΕΕΕ

Μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», δημιουργήθηκαν αρκετές απορίες ως προς αυτο.

Διάβασε Περισσότερα »

Επιλέξιμες ΚΑΔ | 2019 Αναπτυξιακός ΜΜΕ

Ποιες είναι οι επιλέξιμες ΚΑΔ της Δράσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016;

Διάβασε Περισσότερα »

Υποχρεώσεις | 2019 Αναπτυξιακός ΜΜΕ

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων για το νέο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»; 

Διάβασε Περισσότερα »

2019 Leader Βορείου Έβρου | Ιδιωτικού χαρακτήρα

  Ανακοινώθηκε στις 07/08/2019 η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα) του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 .

Διάβασε Περισσότερα »

Ψηφιακό Βήμα | Αποτελέσματα

Ανακοινώθηκε στις 10/01/2020 η 1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας