αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Παρατάσεις

Τροποποιητικές | Υπομέτρο 3.1 | Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

Ανακοινώθηκε στις 28/01/2020 με 2η τροποποίηση η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στήριξης της πρόσκλησης του Υπομέτρου 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», του Μέτρου 3: «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».

Διάβασε Περισσότερα »

Απλούστευση διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Εκδόθηκε ο Ν. 4711/2020 (ΦΕΚ 145/Α/29-07-2020) περί «Απλούστευσης πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και άλλες διατάξεις», στον οποίο ορίζεται νέα διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και σχετικές ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα τα άρθρα που αφορούν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι τα εξής : Άρθρο 4 «Απλούστευση ίδρυσης[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Παράταση | Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Νέα παράταση στην προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του 4056/2012 έως 30/06/2019. Η παράταση έως 31/06/2019 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική τροπολογία που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», και είναι έτοιμο να συζητηθεί[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Οδηγός Υλοποίησης | Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Η προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» είναι η 07/09/2017.

Διάβασε Περισσότερα »

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων | Νέοι Αγρότες 2016

H περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης των φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» παρατείνεται έως 16-01-2017.

Διάβασε Περισσότερα »

Παράταση έως 2018 | Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Νέα παράταση στην προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του 4056/2012 έως 31/12/2018. Η τροπολογία του ν. 4056/2016 κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την ολομέλεια της βουλής περιλαμβάνεται  στο σχέδιο νόμου «Κύρωσης του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής[…]

Διάβασε Περισσότερα »

Παράταση Αποπληρωμής 2017| Σχέδια Βελτίωσης 2011

Η παρούσα ενημέρωση αφορά αποκλειστικά τα Σχέδια Βελτίωσης της πρόσκλησης του 2011 για τα οποία μέχρι 31.12.2016 είχε κατατεθεί και θεωρηθεί παραδεκτή έστω και μία αίτηση πληρωμής και τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Διάβασε Περισσότερα »

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας