αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Το 2015, πρώτο έτος εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, εφαρμόζεται ένα νέο καθεστώς, το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης, το οποίο αντικαθιστά το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και το 2015 χορηγούνται νέα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Μεταβίβαση δικαιωμάτων μπορεί να γίνει μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στους δικαιούχους γεωργούς.

metavivasi-dikaiomaton-2015_agrosimvoulos

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων| Αγροσύμβουλος

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων; 

  • Να υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
  • Να είναι ενεργός γεωργός
  • Ο γεωργός να εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες

Εφόσον ο γεωργός πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, δύναται να του χορηγηθούν το 2015 νέα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης εφόσον εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω περιγραφόμενες κατηγορίες επιλεξιμότητας. Οι πρώτες έξι κατηγορίες αφορούν γεωργούς που δραστηριοποιούνταν ήδη στον τομέα της γεωργίας, οι κατηγορίες 7 και 8 αφορούν γεωργούς που για τις ανάγκες του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, δραστηριοποιούνται πρώτη φορά το 2015 στον τομέα της γεωργίας, ενώ η κατηγορία 9 αφορά μεταβολές.

Ποιες είναι οι κατηγορίες;

Σε ποια κατηγορία ανήκεις;

Κατηγορία 1η : Γεωργοί, που είχαν το δικαίωμα να λάβουν άμεση ενίσχυση το έτος ενίσχυσης 2013

Επιλέξιμοι για κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 θεωρούνται γεωργοί, οι οποίοι το 2013 είχαν δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση σε ότι αφορά την αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης (ενιαία ενίσχυση, ειδική ενίσχυση για τα βαμβάκι, ειδική στήριξη άρθρου 68, ειδικά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου) πριν από τυχόν μείωση ή αποκλεισμό σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες επιλεξιμότητας ή τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης. Γεωργοί, οι οποίοι το 2013 αιτήθηκαν άμεσες ενισχύσεις ύψους χαμηλότερου των 200 €, πριν από τυχόν μείωση ή αποκλεισμό σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες επιλεξιμότητας ή τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, δεν θεωρούνται επιλέξιμοι για την εν λόγω κατηγορία (εξαιρούνται γεωργοί με έδρα τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της ενιαίας αίτησης το έτος αιτήσεων 2013, προκειμένου να επαληθευθούν οι παραπάνω πληροφορίες.

Κατηγορία 2η : Γεωργοί που καλλιεργούσαν το 2013 φρούτα, λαχανικά, εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά ή καλλιεργούσαν αμπελώνες

Επιλέξιμοι για κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 θεωρούνται γεωργοί, οι οποίοι το 2013 δεν είχαν δικαίωμα να λάβουν άμεση ενίσχυση σε ότι αφορά την αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης (ενιαία ενίσχυση, ειδική ενίσχυση για τα βαμβάκι, ειδική στήριξη άρθρου 68, ειδικά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου) αλλά το 2013: • καλλιεργούσαν φρούτα ή λαχανικά ή εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά σε ελάχιστη έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια • ή καλλιεργούσαν αμπελώνες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της ενιαίας αίτησης το έτος αιτήσεων 2013, προκειμένου να επαληθευθούν οι παραπάνω πληροφορίες.

| Δείτε εδώ το ΦΕΚ | 

Κατηγορία 3η : Γεωργοί που δεν κατείχαν ποτέ ΔΕΕ αλλά το 2013 αποδεικνύουν γεωργική δραστηριότητα

Γεωργοί οι οποίοι ουδέποτε είχαν ή μίσθωναν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και οι οποίοι υποβάλλουν επαληθεύσιμα στοιχεία πως 2013 επιδίδονταν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση θεωρούνται επιλέξιμοι για κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της ενιαίας αίτησης το έτος αιτήσεων 2013, προκειμένου να επαληθευθούν οι παραπάνω πληροφορίες.

Κατηγορία 4η :

Γεωργοί που κατά το έτος 2014 έλαβαν για πρώτη φορά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέσω του εθνικού αποθέματος 2014, εφόσον χορηγηθούν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα 2014.

Κατηγορία 5η : Ιδιωτική ρήτρα μίσθωσης

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται σε γεωργό το 2015, βάσει, κατά κανόνα, του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που εκείνος διαθέτει και δηλώνει στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Ως βάση υπολογισμού της αξίας των δικαιωμάτων του 2015 λαμβάνεται υπόψη η αξία των δικαιωμάτων που κατείχε ο γεωργός το 2014, εφόσον είχε υποβάλλει ενιαία αίτηση το 2014. Σε περίπτωση μίσθωσης εκμετάλλευσης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, με ημερομηνία λήξης μετά την 31η Μαΐου 2015, ο εκμισθωτής δύναται να εκμισθώσει μαζί με τη γη και τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία θα του χορηγηθούν για την εν λόγω εκμετάλλευση. Σ” αυτή την περίπτωση τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη της γης) και μεταβιβάζονται αυτόματα στον μισθωτή για όσο καιρό διαρκεί η μίσθωση. Η ιδιωτική ρήτρα μίσθωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό προϋποθέσεις, και για ήδη υπάρχουσες μισθώσεις εκμετάλλευσης που έγιναν υπό το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης και συνεχίζουν υπό το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης.

• Το όφελος για τον εκμισθωτή είναι η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για γη, την οποία έχει εκμισθώσει και δηλώνει άλλος γεωργός. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, γη και δικαιώματα επιστρέφουν στον εκμισθωτή

• Ο μισθωτής δύναται να ωφεληθεί από την αξία των δικαιωμάτων που κατείχε ο εκμισθωτής το 2014 ως σημείο αναφοράς για την αρχική μοναδιαία αξία των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης, για παράδειγμα εάν εκείνος δεν κατείχε δικαιώματα το 2014 ή η αξία των δικαιωμάτων που κατείχε είναι χαμηλότερη.

Προϋποθέσεις για την σύναψη ρήτρας ιδιωτικής σύμβασης μίσθωσης εκμετάλλευσης είναι:

(α) η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή της εκμετάλλευσης.

(β) ο εκμισθωτής να εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες 1 ως 4 χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Έτσι, γεωργοί που είχαν μισθώσει το σύνολο των εκτάσεων τους το 2013 ή προγενέστερα, δεν έχουν δυνατότητα σύναψης ιδιωτικής ρήτρας μίσθωσης.

(γ) τόσο ο εκμισθωτής όσο και ο μισθωτής να πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού αγρότη το 2015.

| Δείτε εδώ τις αιτήσεις που υποβάλλονται ανά κατηγορία | 

Κατηγορία 6η : Γεωργοί που κληρονομούν εκμετάλλευση

Σε περίπτωση που γεωργός έχει λάβει εκμετάλλευση ή τμήμα εκμετάλλευσης με κληρονομιά από άλλον γεωργό, ο οποίος εμπίπτει στις κατηγορίες επιλεξιμότητας 1 ως 4, ο κληρονόμος δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων, που θα χορηγηθούν για την εκμετάλλευση που κληρονομεί, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση.

Κατηγορία 7η : Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης

Γεωργοί οι οποίοι εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες επιλεξιμότητας 1 ως 4, μπορούν το 2015 με πώληση ή μίσθωση του συνόλου ή τμήματος της εκμετάλλευσης τους, να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε έναν ή περισσότερους γεωργούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται πρώτη φορά το 2015 στη γεωργία. Για τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • τόσο ο μεταβιβαστής όσο και ο αποδέκτης γεωργός να πληρούν το 2015 την προϋπόθεση του ενεργού αγρότη,
  • το συμβόλαιο πώλησης ή μίσθωσης να έχει υπογραφεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης
  • η αίτηση μεταβίβασης δικαιώματος λήψης να έχει υπογραφεί πριν την ημερομηνία που ο αποδέκτης υποβάλλει την αίτηση κατανομής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.

Κατηγορία 8η : Γεωργοί, οι οποίοι επιθυμούν τη χορήγηση δικαιωμάτων από το ΕΑ 2015

Το έτος 2015 δημιουργείται Εθνικό Απόθεμα με την εφαρμογή γραμμικής ποσοστιαίας μείωσης 3 % επί του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο. Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα κατανέμονται μόνο σε γεωργούς, οι οποίοι το 2015 χαρακτηρίζονται ενεργοί αγρότες, με προτεραιότητα τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και τους γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Τα περαιτέρω επιμέρους κριτήρια θα γνωστοποιηθούν σε επόμενη φάση.

| Εφαρμογή διαδικτυακής ενημέρωσης σχετικά με την Κατανομή Εθνικού Αποθέματος |

Κατηγορία 9η : Μεταβολές

Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του έτους αιτήσεων 2013, που αποτελεί έτος αναφοράς για την κατοχύρωση του δικαιώματος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, και της ενιαίας αίτησης έτους 2015, μπορεί να προκύψουν μεταβολές όπως αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση νομικού καθεστώτος, συγχώνευση ή κατάτμηση της εκμετάλλευσης. Αλλαγή επωνυμίας και αλλαγή νομικού καθεστώτος

  • Σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας δεν επηρεάζεται ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν.
  • Η αλλαγή του νομικού καθεστώτος δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν, εφόσον ο γεωργός, ο οποίος έλεγχε την αρχική εκμετάλλευση, όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διαχειρίζεται επίσης τη νέα εκμετάλλευση. Συγχώνευση ή κατάτμηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων Σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι γεωργοί που διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις έχουν πρόσβαση κατ” αναλογία στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης υπό τις αυτές προϋποθέσεις όπως και ο γεωργός που διαχειρίζονταν την αρχική εκμετάλλευση χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε.

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας