αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Εταιρία

Σερέτη Λουλούδα

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής Α.Π.Θ.

<<Η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών είναι το μέλλον της Γεωργίας ….μόνο μέσα από αυτήν η γεωργία θα είναι οικονομικά βιώσιμη και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων. >>

Γεωπόνος Φυτικής παραγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και οικολογίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της μελέτησε την επίδραση του Φωσφόρου και Αζώτου στην αύξηση και ανάπτυξη του μπιζελιού και λιναριού. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στην Ε.Α.Σ Έβρου, στο υποκατάστημα Φερών στο παράρτημα Γεωργικών Μηχανημάτων, φαρμάκων και λιπασμάτων. Για δυο εκκοκκιστικές περιόδους εργάστηκε στο Συνεταιριστικό Εκκοκκιστήριο Βάμβακος στην Προβατώνα, με αντικείμενο εργασίας τον ποιοτικό έλεγχο βαμβακιού κατά την παραλαβή του. Έχοντας εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, σε κατάστημα λιανικής πώλησης  γεωργικών εφοδίων, στις Φέρες Έβρου, ως  Υπεύθυνη Γεωπόνος, απέκτησε εμπειρία στον επιτόπιο έλεγχο καλλιεργειών, για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών ή εντομολογικών προσβολών και γνώσεις στη θρέψη φυτών και  στην ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών.