αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Εταιρία

Ξανθοπούλου Κική

 

Msc Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Δ.Π.Θ.

«Γνώμονας της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από αυτό, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή, αλλά να βελτιώνεται η παραγωγική ικανότητα ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και ισορροπία του περιβάλλοντος.»

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές (Master of science) στην Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων με κατεύθυνση την Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.). Με πρακτική άσκηση στο Δασαρχείο Κιλκίς και έχοντας εργαστεί ως δασολόγος – περιβαλλοντολόγος στο Δασαρχείο Σουφλίου στο Τμήμα εκτέλεσης δασοτεχνικών  έργων, έχει γνώση των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, δασικές μελέτες, δασικούς χάρτες, πράξεις χαρακτηρισμού, δάσωση γεωργικών γαιών κτλ. Επίσης έχει εργαστεί στην Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου ΑΕ όπου ασχολήθηκε με Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διαχειριστικών Σχεδίων Οικοσυστημάτων της περιοχής Β. Έβρου και πιστοποιήσεις φυσικού αντικειμένου επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα έχει εκπαιδευτική κατάρτιση στην χαρτογράφηση και τηλεπισκόπηση εδαφών.