αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Προϋποθέσεις Ένταξης | 2019 Βιολογική Γεωργία

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης για το νέο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας;

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής τόσο κατά την  υποβολή  της  αίτησης  στήριξης  όσο  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  δέσμευσης.

| 2019 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΕΤΡΟ 11 |

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου κατά το έτος 2018
 • Να κατέχονται  νόμιμα  κατά  την  ένταξη  και  για  κάθε  έτος,  καθ’  όλη  την  περίοδο δέσμευσης.
 • Ειδικά για τη δράση 11.2.1 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και την έκδοση της παρούσας.
 • Στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη  αγροτεμάχια  θα  πρέπει  να  είναι  δηλωμένα  στην  ΕΑΕ  του  ενδιαφερόμενου υποψηφίου για το έτος 2018, με επιλέξιμη για τη δέσμευση  μόνιμη καλλιέργεια.
 • Το ελάχιστο  μέγεθος   των υπό  ένταξη αγροτεμαχίου  που  έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2018  του  υποψηφίου  να   ανέρχεται  σε  1 στρέμμα,  το  οποίο  πρέπει  να  διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.
 • Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις πολυετείς καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις ετήσιες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις μικτές εκμεταλλεύσεις.

Κατέβασες το ΝΕΟ e-book Βιολογικής Γεωργίας;

 • Όσον αφορά την καλλιεργητική ομάδα «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 ελαιόδεντρα/στρέμμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.
 • Τα αγροτεμάχια   με   αροτραίες   καλλιέργειες   τα   οποία   σύμφωνα   με   την   ΕΑΕ   του υποψηφίου  έτους  2018  είχαν  καλλιεργηθεί  με  μη  επιλέξιμες  για  ενίσχυση  καλλιέργειες, είναι  κατ’   αρχήν  επιλέξιμα  για  ένταξη  υπό  την  αίρεση  δήλωσης   στις   ΕΑΕ   των  ετών εφαρμογής, επιλέξιμων για ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών.
 • Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ  Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην ως άνω περίπτωση τα αγροτεμάχια που ο υποψήφιος αιτείται να εντάξει στο Μέτρο 11 δε μπορεί να είναι ενταγμένα και σε ένα από τα ως άνω αναφερόμενα συνδυαζόμενα μέτρα».

Αποκλείονται από την ένταξη:

  • Αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.
  • Αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018.
  • Αγροτεμάχια για τα οποία, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, δεν έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο των παρακάτω προσκλήσεων των δράσεων του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 – 2013: για τις δράσεις 3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών και 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας.
 • Για τις προκηρυσσόμενες δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, γεωργική έκταση που στην ΕΑΕ του υποψηφίου για   το   έτος   2018   έχουν   δηλωθεί   αμιγώς   με   τις   ακόλουθες   κατηγορίες καλλιεργειών – χρήσεων: μη επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες, ανθοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου, βοσκότοποι, γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, δασικά δέντρα, κηπευτικά υπό κάλυψη, μανιτάρια, μπανάνες, φυτώρια, χώροι εκτροφής σαλιγκαριών, μη επιλέξιμες εκτάσεις.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας