αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Παράταση έως 2018 | Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Νέα παράταση στην προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του 4056/2012 έως 31/12/2018.

adies-stavlon

Η τροπολογία του ν. 4056/2016 κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την ολομέλεια της βουλής περιλαμβάνεται  στο σχέδιο νόμου «Κύρωσης του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

Με την  εν λόγω τροπολογία χορηγείται άδεια εγκατάστασης  κατ’ εξαίρεση :

  • Στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων), Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, των Επαγγελτικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλων εκπαιδευτικών δοµών και υφιστάμενων ιππικών οµίλων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος του άρθρου 20.
  • Στις περιπτώσεις υφιστάµενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις του Παραρτήµατος του άρθρου 20 (Πίνακας 2 του Παραρτήµατος).

Ποιες επιπλέον αλλαγές ισχύουν;

  • Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6  ν. 4056/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω προθεσµιών, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους µη τήρησης των προθεσµιών. Σε περίπτωση που οι λόγοι µη τήρησης των προθεσµιών οφείλονται:

  1. Σε αναµονή έκδοσης προαπαιτούµενου δικαιολογητικού από αρµόδια δηµόσια αρχή ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της δηµόσιας διοίκησης τότε η ΑΑΑ εγκρίνει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται µε απόφαση της ΑΑΑ,
  2.  Σε άλλη αιτία πέραν της δηµόσιας διοίκησης, τότε η ΑΑΑ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους χωρίς δικαίωµα ανανέωσης.»
  • Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 ν. 4056/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης µέχρι την έκδοση της τελευταίας.»

  •  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6  ν. 4056/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω προθεσµιών, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους µη τήρησης των προθεσµιών. Σε περίπτωση που οι λόγοι µη τήρησης των προθεσµιών οφείλονται:

  1. Σε αναµονή έκδοσης προαπαιτούµενου δικαιολογητικού από αρµόδια δηµόσια αρχή ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της δηµόσιας διοίκησης τότε η ΑΑΑ εγκρίνει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται µε απόφαση της ΑΑΑ,
  2. Σε άλλη αιτία πέραν της δηµόσιας διοίκησης, τότε η ΑΑΑ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους χωρίς δικαίωµα ανανέωσης.»
  • Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων, κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης.»

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας